Strategie
a portfolio

PRÁVĚ TEĎ VYHLÍŽÍME VELKÉ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Aktuální dění na trzích nabízí velmi zajímavé investiční příležitosti, které tady dlouho nebyly. Díky našemu know-how umíme vyhodnotit podhodnocené akciové tituly a naplno tak využít momentálních propadů. Právě teď vyhlížíme velký investiční potenciál a zajímavá zhodnocení. Podílejte se na nich spolu s námi.

Stávající portfolio fondu je diverzifikováno mezi private equity projekty se stabilním růstovým výnosem a pevně úročené nástroje finančního trhu přinášející jistotu zhodnocení fondu. Exkluzivní příležitosti na kapitálových trzích vyžadují trpělivost a vyčkávání v řádu několika let, a to s ohledem na ekonomický cyklus či globální atmosféru. Proto bylo dosud v rámci portfolia fondu investováno do cenných papírů pouze výjimečně. Právě teď ale nastává situace, kdy se otevírají obrovské investiční možnosti, které díky naší strategii umíme využít. Chystáme se rozšířit naše portfolio o investice do veřejně obchodovaných akcií. Cílíme na výnos fondu ve výši 12 %.

Stávající struktura portfolia
 • 30% private equityOčekávaný výnos 10-15%
 • 70% nástroje finančního trhuOčekávaný výnos 6-8%
Plánovaná struktura portfolia
 • 30% private equityOčekávaný výnos 10-15%
 • 30% veřejně obchod. akcieOčekávaný výnos 10-50%
 • 40% nástroje finančního trhuOčekávaný výnos 6-8%
Private
equity AKTIVA
 • Investice do private equity aktiv představují stabilní růstový potenciál fondu
 • Příležitosti vyhledáváme napříč sektory
 • Aktuálně zainvestovány projekty v oblasti potravinářství, energetiky a realitního sektoru
 • Monitorujeme zajímavé příležitosti na trhu, které nabízí momentální situace, a chystáme se jich využít
Veřejně
obchodované akcie
 • Nadstandardních výnosů dosahujeme investicemi do exkluzivních příležitostí na kapitálových trzích
 • Současný stav nám přináší neuvěřitelné investiční možnosti napříč akciovými trhy EU i USA, které plánujeme využít
 • Na základě našeho unikátního know-how a výborné znalosti investičního prostředí umíme vyhodnotit podhodnocené akciové tituly
 • Vlastní aktivitou iniciujeme nápravu společnosti k dosažení její reálné hodnoty
Nástroje
finančního trhu
 • Jistotu zhodnocení fondu přináší investice do úročených nástrojů finančního trhu
 • Investice představují minimální riziko a zaručují pravidelný finanční příjem
 • Dosažení výnosů minimálně v hodnotě převyšující výši inflace a převyšující standardní výši výnosů na trhu

Naše projekty

V souladu s investiční strategií plánuje fond v nejbližší době akvizici dalších projektů v oblasti energetiky a dále nabytí majetkových podílů ve společnostech specializujících se v oblasti zaměstnanosti.

Private equity aktiva

Nemovitostní projekt Jihlava

Realitní sektor

Arca Capital CEE disponuje ve svém portfoliu majetkovou účastí ve společnosti LPM Development s.r.o. vlastnící pozemky – projekt „U Lipové Aleje”. Jde o atraktivní lokalitu na území města Jihlava určenou k zástavbě individuální bydlení s možností výstavby bytových domů. Očekávaný výnos projektu: 20 %.

Private equity aktiva

Ondrášovka Holding a.s.

Potravinářství

V dubnu 2020 společnost Ondrášovka Holding, a.s. úspěšně dokončila transakci v oblasti potravinářství převodem podílů ve společnosti ONDRÁŠOVKA a.s. (70 %) a Karlovarská Korunní s.r.o. (100 %) na společnost Kofola Československo a.s. Fond se transakce účastnil převodem vlastněných dluhopisů emitovaných společností Karlovarská Korunní s.r.o. Uskutečněná transakce se pozitivně a významně projeví ve zhodnocení podílu fondu ve společnosti Ondrášovka Holding a.s.

Private equity aktiva

Nova Green Energy

Energetika

Aktuální investice fondu do akcií Nova Green Energy Fund přináší fondu stabilní zhodnocení. Nova Green Energy přímo vlastní energetické zdroje vyrábějící zelenou elektřinu a teplo v regionu střední Evropy. Disponuje aktivy pod správou v hodnotě 2,5 mld. Kč a roční výroba elektrické energie aktiv fondu činí 62 GWh.

Umíme správně vyhodnotit příležitosti na veřejně obchodovatelném trhu, které nabízejí atraktivní zhodnocení. Díky našemu unikátnímu know-how jsme dosáhli nadstandardního zhodnocení.

115%zhodnoceno
Veřejně obchodovatelné akcie

Společnost Unipetrol

Rafinerská společnost

Do rafinerské společnosti Unipetrol jsme vstoupili v době, kdy trh ještě nedokázal správně ocenit její pozitivní vývoj. Akcie byly stlačeny na extrémně nízkou úroveň díky nečitelné strategii majoritního akcionáře a také vlivem havárie v areálu Záluží. Unipetrol však těžil z vysokých rafinérských a petrochemických marží a také z velmi dobré pojistky, která kryla opravu poškozené technologie i ušlý zisk. Společnost proto vykazovala rekordní zisky a navíc měla velmi silnou bilanci bez dluhu a s přebytečnou hotovostí. Opětovné zprovoznění poškozené etylenové jednotky a schválení dividendy přispělo k růstu kurzu akcií, který byl navíc korunován dobrovolnou nabídkou převzetí, kterou učinil majoritní akcionář. Investici jsme úspěšně dokončili se zhodnocením ve výši 115 %.

Zhodnocení projektu zobrazit
58.6%zhodnoceno
Veřejně obchodovatelné akcie

Společnost O2

Telekomunikace

V rámci dokončené investice do akcií společnosti O2 Česká republika jsme využili růstového potenciálu akciového titulu a zajímavé dividendové politiky. Stejně tak návrat akcií O2 do mezinárodního indexu MSCI se projevil opětovným růstem ceny akcií, což nám také přispělo k možnosti úspěšně exitovat z projektu. Podíl na růstu vlastního kapitálu fondu po dobu realizace projektu činil 59 %.

Zhodnocení projektu zobrazit

Typy investičních nástrojů jako jsou: dluhopisy, zápůjčky, směnky.

Nástroje finančního trhu

Dluhopisy, zápůjčky a směnky

Nástroje finančního trhu

Jistotu zhodnocení fondu Arca Capital CEE přináší investice do úročených nástrojů finančního trhu. Investice představují minimální riziko a zaručují pravidelný finanční příjem.

Máte zájem o spolupráci v oblasti investic?
Naše portfolio je diverzifikováno tak, aby přinášelo vždy jistotu zhodnocení investice a díky unikátnímu know-how potenciál nadstandardních výnosů.